Nanocs PEG修饰剂 - 胺活性聚乙二醇(Amine active PEGs)

 

  Nanocs---PEG修饰剂Nanocs Inc.是全球领先的PEG修饰剂(PEG derivatives, mPEGs)供应商,拥有种类齐全的PEG衍生物,包括:NHS-PEG,马来酰亚胺PEG,巯基PEG,氨基PEG,叠氮PEG,DSPE PEG,荧光PEG等。为全世界数以百万计的客户提供产品与服务。修饰性PEG可应用于药物输送、医疗设备改造和诊断分析等领域。Nanocs提供从磷脂PEGs到荧光PEGs的多种选择,种类齐全,产品线丰富。Nanocs提供的PEG产品具有以下优势:

  ● 多种官能团修饰,选择无限

  ● 提供所需反应的多个活性位点

  ● 定制服务,客户可量身定制所需的化合物蚂蚁淘生物提供Nanocs的PEG修饰剂,原装进口,质量保证
 

生物素端基聚乙二醇 Biotinylated PEGs

货号

品名

分子量

规格

PG1-BN

PEG Biotin, mPEG-Biotin

350 Da;550 Da;750 Da;1000 Da;2000 Da;5000 Da;10000 Da;20000 Da;30000 Da;40000 Da

100 mg

PG2-BNNS

Biotin-PEG-NHS

1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da;20000 Da

100 mg

PG2-AMBN

Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine

400 Da;600 Da;1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da;20000 Da

100 mg

PG2-BNHAZ

Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG NHNH2

2000 Da;3400 Da;5000 Da

100 mg

PG2-BNCA

Biotin-PEG-COOH

400 Da;600 Da;1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da;20000 Da

100 mg

PG2-BNOH

Biotin-PEG-OH

2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da

50 mg

PG2-BNML

Biotin-PEG-Maleimide

400 Da;600 Da;1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da

100 mg

PG2-BNFC

Biotin-PEG-FITC

1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da;20000 Da

25 mg

PG2-BN

Biotin-PEG-Biotin

400 Da;600 Da;1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da;20000 Da

100 mg

PG2-BNTH

Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH

400 Da;600 Da;1000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da;10000 Da

100 mg

PG2-BNRB

Rhodamine PEG Biotin, RB-PEG-Biotin

2000 Da;3400 Da;5000 Da

10 mg

PG2-BNS5

Cy5 PEG Biotin

2000 Da;3400 Da;5000 Da

5 mg

PG2-BNS3

Cy3 PEG Biotin

2000 Da;3400 Da;5000 Da

5 mg

PG2-BNFA

Folic acid PEG Biotin

10000 Da;2000 Da;3400 Da;5000 Da

50 mg