Nanocs PEG修饰剂 - 胺活性聚乙二醇(Amine active PEGs)

 

 Nanocs---PEG修饰剂Nanocs Inc.是全球领先的PEG修饰剂(PEG derivatives, mPEGs)供应商,拥有种类齐全的PEG衍生物,包括:NHS-PEG,马来酰亚胺PEG,巯基PEG,氨基PEG,叠氮PEG,DSPE PEG,荧光PEG等。为全世界数以百万计的客户提供产品与服务。修饰性PEG可应用于药物输送、医疗设备改造和诊断分析等领域。Nanocs提供从磷脂PEGs到荧光PEGs的多种选择,种类齐全,产品线丰富。Nanocs提供的PEG产品具有以下优势:

 ● 多种官能团修饰,选择无限

 ● 提供所需反应的多个活性位点

 ● 定制服务,客户可量身定制所需的化合物蚂蚁淘生物提供Nanocs的PEG修饰剂,原装进口,质量保证
 

表面活性聚乙二醇 Surface Reactive PEGs

现在Nanocs可以提供种类丰富的活化聚乙二醇衍生物用于表面修饰。该系列试剂包括用于玻璃和硅表面修饰的硅烷聚乙二醇衍生物 (SiloPEG®), 和用于金表面修饰的巯基聚乙二醇衍生物。上述产品已经成功地应用于医疗设备、诊断试剂、化妆品和医药产品的开发中。表面活性聚乙二醇的特点和优势体现在:

 • 多种官能团适合不同物质表面修饰;

 • 高反应活性适用于快速表面修饰过程;

 • 全面的产品组合满足客户特殊的定制需求。

   

  货号

  品名

  分子量

  规格

  PG2-AMLA

  Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2

  1000Da; 2000Da; 3400Da; 5000Da; 10000Da; 20000 Da

  100 mg

  PG2-LANS

  Lipoic acid PEG NHS, LA-PEG-NHS

  2000 Da; 3400Da; 5000Da; 10000 Da

  100 mg

  PG2-OSSL

  Silane-PEG-OPSS

  5000 Da

  100 mg

  PG2-FCSL

  Silane-PEG-FITC

  5000 Da

  50 mg

  PG2-ARSL

  Silane-PEG-Acrylate

  5000 Da

  100 mg

  PG2-AZSL

  Silane-PEG-N3, Silane PEG Azide

  5000 Da

  100 mg

  PG2-NSTH

  Thiol PEG NHS, HS-PEG-NHS

  2000 Da; 3400Da; 5000Da; 10000 Da

  100 mg

  PG2-BNTH

  Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH

  400Da; 600Da; 1000Da; 2000Da; 3400Da; 5000Da; 10000 Da

  100 mg

  PG1-LA

  Lipoic acid PEG, mPEG-LA

  1000Da; 2000Da; 5000Da; 10000Da; 20000Da; 30000 Da; 40000 Da

  100 mg

  PG2-CALA

  Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH

  2000 Da; 3400Da; 5000Da; 10000 Da

  100 mg

  PG2-BNLA

  Lipoic acid PEG Biotin, LA-PEG-Biotin

  5000 Da

  100 mg

  PG2-FCLA

  Lipoic acid PEG FITC, LA-PEG-FITC

  5000 Da

  50 mg

  PG2-LAOH

  Lipoic acid PEG OH, LA-PEG-OH

  5000 Da

  100 mg

  PG2-LAML

  Lipoic acid PEG Maleimide, LA-PEG-Mal

  3400 Da

  100 mg

  PG2-BNLA

  Lipoic acid PEG Biotin, LA-PEG-Biotin

  2000 Da; 3400 Da

  100 mg